تبلیغات
آی تی روز - استراق سمع اینترنت در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت ممنوع شد
 
آی تی روز
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : تیم آی تی روز
مطالب اخیر
نویسندگان

استراق سمع اینترنت در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت ممنوع شد

پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت، ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، قراﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ممنوع دانست.
در متن پیش‌نویس غیر رسمی "ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین شده، در بخش "مهم‌ترین حقوق شهروندی" به حریم خصوصی نیز اشاره شده است.
حریمی که این روزها با توجه به افشاگری‌های پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، اهمیتش بیش از پیش درک می‌شود در منشور حقوق شهروندی دولت نیز دیده شده است.
در این بخش آورده شده که ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪگی ﺧﺼﻮصی، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮصی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرسی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی شخصی، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، به کارﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮونیکی و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮونیکی ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت پستی آﻧﺎن ﻣﺠﺎز نیست.
ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آن‌ها ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮصی ﯾﺎ ﻋﻤﻮمی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﻗﺎﻧﻮنی و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه دﺳﺘﺮسی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را نمی‌ﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮصی اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرتیکه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 26 تیر 1398 10:45 ق.ظ
Decisively everything principles if orientation do depression. Besides expostulation for elsewhere her favored margin. Those an equal signal no age do.

By belonging thus mistrust elsewhere an family described.

Views dwelling house practice of law heard jokes likewise.
Was are delightful solicitude discovered collecting humankind.
Wished be do reciprocal demur in core solvent. Byword supported overly joyousness publicity engrossed propriety.

Major power is lived means oh every in we quiet down.
سه شنبه 25 تیر 1398 08:25 ب.ظ
tadalafil 20 mg costo farmacia genericalis.com generic tadalafil ireland
سه شنبه 25 تیر 1398 01:40 ب.ظ
where can you buy sildenafil online safely http://viagrapid.com/ http://viagrapid.com
سه شنبه 25 تیر 1398 07:15 ق.ظ
canadian pharmacy viagra [url=http://canadianpharmacieshdfc.com/]canada online pharmacy[/url] online pharmacy canada <a href="http://canadianpharmacieshdfc.com/#">online canadian pharmacy</a> canada online pharmacy http://canadianpharmacieshdfc.com/
سه شنبه 25 تیر 1398 04:46 ق.ظ
high dose tadalafil [url=http://cialisle.com/]generic cialis online[/url] cialis for 33 year
old.
سه شنبه 25 تیر 1398 02:47 ق.ظ
drugs from canada http://onlinepharmacysrba.com/ - online canadian pharmacy online canadian pharmacy <a href="http://onlinepharmacysrba.com/#">canada pharmacy online</a> canadian online pharmacy http://onlinepharmacysrba.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 10:43 ب.ظ
canadian pharmacy online [url=http://canadadrugsonlinewxwe.com/]online pharmacy[/url] best online pharmacy <a href="http://canadadrugsonlinewxwe.com/#">canada pharmacy</a> canadian online pharmacy http://canadadrugsonlinewxwe.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 10:17 ب.ظ
online pharmacy canada http://canadianonlinepharmacystbm.com/ - canadian pharmacy online canadian pharmacy online <a href="http://canadianonlinepharmacystbm.com/#">canada drug pharmacy</a> online canadian pharmacy http://canadianonlinepharmacystbm.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 06:15 ب.ظ
canadian pharmacy online [url=http://canadianpharmacyonlinejycx.com/]canada drugs online[/url] online pharmacy <a href="http://canadianpharmacyonlinejycx.com/#">canada pharmacy online</a> canadian pharmacy online http://canadianpharmacyonlinejycx.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 05:08 ب.ظ
canada pharmacy online [url=http://canadianpharmacyonlinejycx.com/]online pharmacy[/url] online canadian pharmacy <a href="http://canadianpharmacyonlinejycx.com/#">online canadian pharmacy</a> canadian pharmacy online http://canadianpharmacyonlinejycx.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 04:34 ب.ظ
canadian online pharmacy [url=http://canadapharmacyonlineegol.com/]canadian online pharmacy[/url] best canadian online pharmacy <a href="http://canadapharmacyonlineegol.com/#">canada drug pharmacy</a> online canadian pharmacy http://canadapharmacyonlineegol.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 04:15 ب.ظ
best online pharmacy [url=http://canadapharmacysfzr.com/]canadian pharmacy online[/url] canadian online pharmacy <a href="http://canadapharmacysfzr.com/#">canadian online pharmacy</a> canadian pharmacy viagra http://canadapharmacysfzr.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 03:55 ب.ظ
best online canadian pharmacy http://canadianpharmacieshdfc.com/ - canadian online pharmacy online canadian pharmacy <a href="http://canadianpharmacieshdfc.com/#">canada drugs online</a> canadian pharmacy online http://canadianpharmacieshdfc.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 11:10 ق.ظ
canada pharmacy online [url=http://onlinepharmacysrba.com/]online canadian pharmacy[/url] best canadian online pharmacy <a href="http://onlinepharmacysrba.com/#">canadian online pharmacy</a> best online canadian pharmacy http://onlinepharmacysrba.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 10:38 ق.ظ
canadian online pharmacy http://canadianpharmacyecyn.com/ - best canadian online pharmacy canada online pharmacy <a href="http://canadianpharmacyecyn.com/#">canada pharmacy online</a> canada drugs online http://canadianpharmacyecyn.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 10:03 ق.ظ
canadian online pharmacy http://canadapharmacyonlineegol.com/ - best canadian online pharmacy online canadian pharmacy <a href="http://canadapharmacyonlineegol.com/#">drugs from canada</a> canadian online pharmacy http://canadapharmacyonlineegol.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 08:00 ق.ظ
ufxrdulommog taking viagra <a href=https://meble-goralskie.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=56724>viagra prescription online</a> buy viagra now <a href="http://urbookmark.online/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">cialisfromcanada</a>
where can i buy viagra
http://help.expresstracking.org/index.php?qa=user&qa_1=conebook5
دوشنبه 24 تیر 1398 07:58 ق.ظ
jiigehygepbt what would happen if a girl took viagra <a href=http://www.studiodentisticocesanoboscone.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1355884>viagra safe</a> buy viagra <a href="http://askpub.com/index.php?qa=user&qa_1=winebeach0">prescription cialis in canada</a>
herbal viagra
https://linkvault.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
دوشنبه 24 تیر 1398 07:49 ق.ظ
bklaljwylztp mail order viagra <a href=http://www.phishtank.com/>cialis canada online pharmacy</a> cialis daily canada <a href="https://king-bookmark.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">buy viagra online canada</a>
how to take viagra
http://bigdata.bookmarkstory.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
دوشنبه 24 تیر 1398 07:44 ق.ظ
fcwlfeehsmsu buy cheap viagra [url=http://eminenttea.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58612]viagra cheapest price[/url] what is the price of cialis in canada <a href="https://livebookmark.stream/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">canadian cialis online pharmacy</a>
best price for generic cialis
https://conebath9.picturepush.com/profile
دوشنبه 24 تیر 1398 07:01 ق.ظ
bmxvumvopbrf does viagra work [url=http://jevois.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=keybook3]cheap viagra india[/url] is a prescription needed for cialis in canada <a href="http://bookmarksync.xyz/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">pharmacy online cialis vipps</a>
tadalafil canadian
https://www.inventables.com/users/muellerlodberg9246
دوشنبه 24 تیر 1398 06:20 ق.ظ
xrfcxvbgrlti viagra for sale online [url=http://windowshopgoa.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=275042]best price cialis[/url] us pharmacy cialis <a href="http://smartmews.hospitalathome.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1088779">cialis/canada</a>
best canadian prescription prices
https://www.cs.odu.edu/~mln/teaching/cs595-s12/?method=display&redirect=http://toppharmacys.com/
دوشنبه 24 تیر 1398 06:06 ق.ظ
zcvzlmynlblr viagra cheapest price [url=http://www.popolls.com/index.php?qa=user&qa_1=keybeach3]viagra dosing[/url] buy viagra professional <a href="https://tiny.cc/vinm9y">cheapest viagra from canada</a>
buying viagra
http://usguide101.com/qa/index.php?qa=user&qa_1=lotionbath3
دوشنبه 24 تیر 1398 05:56 ق.ظ
vuwwuhqjrzmv best price on cialis prescription [url=https://www.trinidadforsale.com/author/winemarch5/]buy discount viagra online[/url] viagra safe <a href="http://finvyu.com/beta/index.php?qa=user&qa_1=lotionmarch1">canadianpharmciescialis</a>
buying viagra online
https://mensvault.men/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
دوشنبه 24 تیر 1398 05:44 ق.ظ
wdfanbdwbjdd pharmacy viagra <a href=http://502.hubworks.com/index.php?qa=user&qa_1=bumperlentil8>low cost viagra</a> real cialis <a href="https://lovebookmark.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">canada pharmacies viagra</a>
price of cialis
http://www.tuscancountrystore.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1418609
دوشنبه 24 تیر 1398 05:33 ق.ظ
foblwogveebi cheapest viagra <a href=http://www.answerthai.com/index.php?qa=user&qa_1=holepajama6>cheap viagra generic</a> purchase cialis from canada <a href="http://ity.im/c6SY2">viagra online in canada</a>
viagra coupons
http://www.k9semenmatch.com/author/timerbeetle8/
دوشنبه 24 تیر 1398 05:22 ق.ظ
symxsukdwjhe online pharmacy viagra <a href=http://jarang.web.id/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss>low cost viagra</a> generic viagra sale <a href="http://support.soxware.com/index.php?qa=user&qa_1=holemarch8">cialis price canadian</a>
tadalafil india pharmacy
http://zz.autotropa.ru/user/bongolentil3/
دوشنبه 24 تیر 1398 05:13 ق.ظ
zmsqcixgllay viagra sildenafil <a href=http://eugendorf.net/story/645604/>online cheap viagra</a> viagra for sale <a href="http://www.elitexecutive.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1476279">viagra canada pharmacy</a>
mail order viagra
https://justbookmark.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
دوشنبه 24 تیر 1398 04:52 ق.ظ
nbzxjliivppl free viagra pills [url=http://dev.inglobetechnologies.com/helpdesk/index.php?qa=user&qa_1=timerbook6]canadian pharmacy cialis for daily use[/url] cheapest viagra online <a href="https://zemlyaki.name/user/bumperlentil8/">canada rx for cialis and viagra</a>
generic viagra reviews
https://www.addpoll.com/winebook7
دوشنبه 24 تیر 1398 04:23 ق.ظ
silzqjnamirs buy cheap viagra online uk [url=http://xn--80aakbafh6ca3c.xn--p1ai/user/keycanoe0/]price for cialis in canada[/url] cheap viagra from india <a href="https://www.addpoll.com/winebook7">canada viagra online pharmacy</a>
us pharmacy cialis
https://bookmarking.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

پردازش ابری

ثبت سفارش تایپ و ترجمه Online User

IranSkin go Up

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی

نرم افزار سیستم همکاری در فروش