تبلیغات
آی تی روز - استراق سمع اینترنت در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت ممنوع شد
 
آی تی روز
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : تیم آی تی روز
مطالب اخیر
نویسندگان

استراق سمع اینترنت در پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت ممنوع شد

پیش‌نویس حقوق شهروندی دولت، ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، قراﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ممنوع دانست.
در متن پیش‌نویس غیر رسمی "ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی" که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعیین شده، در بخش "مهم‌ترین حقوق شهروندی" به حریم خصوصی نیز اشاره شده است.
حریمی که این روزها با توجه به افشاگری‌های پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا، اهمیتش بیش از پیش درک می‌شود در منشور حقوق شهروندی دولت نیز دیده شده است.
در این بخش آورده شده که ﺣﺮﯾﻢ و زﻧﺪگی ﺧﺼﻮصی، ﻣﺴﮑﻦ، وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و اﺷﯿﺎء ﺧﺼﻮصی ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﺪاﺧﻠﮥ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﺑﺎزرسی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی شخصی، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﮔﺮدآوری، ﭘﺮدازش، به کارﮔﯿﺮی و اﻓﺸﺎء ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻢ از اﻟﮑﺘﺮونیکی و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮونیکی ﯾﺎ ﻣﺮﺳﻮﻻت پستی آﻧﺎن ﻣﺠﺎز نیست.
ﺑﺎزرسی، ﺿﺒﻂ، ﺗﻔﺘﯿﺶ، ﻣﻼﺣﻈﻪ، ﻗﺮاﺋﺖ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از راه دور ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت تلفنی، ﺗﻠﮕﺮاف، ﻧﻤﺎﺑﺮ، بی‌سیم و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻨﺘﺮنتی ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﯾﺎ رﻫﮕﯿﺮی و ﺳﺎﻧﺴﻮر آن‌ها ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺧﺼﻮصی ﯾﺎ ﻋﻤﻮمی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﻗﺎﻧﻮنی و ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﯾﺎ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮنی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
اﻓﺮاد ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎتی ﮐﻪ درﺧﺼﻮص آﻧﺎن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه دﺳﺘﺮسی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﺘﺒﺎه، ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼح اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮصی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد را نمی‌ﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار داد، ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮد.
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮصی اﻓﺮاد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرتیکه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻫﯿﻦ، اﻓﺘﺮا و ﺿﺮر ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 21 آبان 1397 06:49 ق.ظ
<a href="http://www.ywutube.com/mens-asics-gel-noosa-tri-8-orange-pink-foota">mens asics gel noosa tri 8 orange pink</a> <a href="http://www.galletasmia.com/prada-sunglasses-aviator-purple-140-mm-pradad">prada sunglasses aviator purple 140 mm</a> <a href="http://www.trouverhotel.com/mulberry-mini-alexa-bag-price-rate-mulberrya">mulberry mini alexa bag price rate</a> <a href="http://www.habeshalife.com/buty-nike-air-force-1-hi-deconstruct-military-boot-sneakerg">buty nike air force 1 hi deconstruct military boot</a> <a href="http://www.zketchy.com/hermes-bolide-bag-price-hermesr">hermes bolide bag price</a> <a href="http://www.mileikanea.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a>
wsphotel http://www.wsphotel.com/
دوشنبه 21 آبان 1397 06:48 ق.ظ
<a href="http://www.wekoreanz.com/game-tim-wright-jersey-detroit-lions-83-alternate-blue-nflg">game tim wright jersey detroit lions 83 alternate blue</a> <a href="http://www.introtechint.com/red-blue-womens-nike-zoom-winflo-2-shoes-skoc">red blue womens nike zoom winflo 2 shoes</a> <a href="http://www.jugarcalle.com/hermes-scarf-price-scarfr">hermes scarf price</a> <a href="http://www.pvktechinfo.com/air-jordan-11-yellow-michigan-sneakerc">air jordan 11 yellow michigan</a> <a href="http://www.coldlakeroof.com/nike-lunarglide-volt-plus-4-shoese">nike lunarglide volt plus 4</a> <a href="http://www.thesignsledge.com/ray-ban-clubmaster-style-sunglassesr">ray ban clubmaster style</a>
wetakids http://www.wetakids.com/
دوشنبه 21 آبان 1397 06:48 ق.ظ
<a href="http://www.myhybridshop.com/silver-green-mens-nike-free-flyknit-3.0-shoes-foota">silver green mens nike free flyknit 3.0 shoes</a> <a href="http://www.yvutube.com/prada-short-wallet-icon-money-pradad">prada short wallet icon money</a> <a href="http://www.isnowbot.com/mulberry-oversized-satchel-menu-mulberryc">mulberry oversized satchel menu</a> <a href="http://www.padcrashin.com/adidas-ultra-boost-mystery-grey-2.0-sneakerg">adidas ultra boost mystery grey 2.0</a> <a href="http://www.reinerbrach.com/hermes-belt-usa-hermesr">hermes belt usa</a> <a href="http://www.ochula.com/adidas-nmd-runner-vapour-pink-light-onix-exclusive-zero-shoesv">adidas nmd runner vapour pink light onix exclusive zero</a>
extonobgyn http://www.extonobgyn.com/
دوشنبه 21 آبان 1397 06:48 ق.ظ
<a href="http://www.factorxf.com/mackage-pina-jacket-reviews-mackageb">mackage pina jacket reviews</a> <a href="http://www.fikretkuskan.com/tory-burch-robinson-passport-wallet-toryburchr">tory burch robinson passport wallet</a> <a href="http://www.loisiroptique.com/jordan-12-low-bred-runningd">jordan 12 low bred</a> <a href="http://www.daonmobile.com/mackage-rima-crossbody-mackager">mackage rima crossbody</a> <a href="http://www.robineliza.com/michael-kors-cynthia-medium-satchel-dark-dune-use-mkf">michael kors cynthia medium satchel dark dune use</a> <a href="http://www.cinselpaketin.com/moncler-vest-womens-kimono-monclerg">moncler vest womens kimono</a>
reinigungbern http://www.reinigungbern.com/
یکشنبه 20 آبان 1397 05:17 ب.ظ
<a href="http://www.armyourmind.com/nike-air-presto-palm-green-for-sale-shoesv">nike air presto palm green for sale</a> <a href="http://www.giorgiocarusi.com/mackage-satchel-leather-goods-mackagec">mackage satchel leather goods</a> <a href="http://www.yummyfitmummy.com/mens-north-face-denali-hoodie-installation-tool-northfaced">mens north face denali hoodie installation tool</a> <a href="http://www.brickpopusa.com/how-much-are-prada-sunglasses-pradar">how much are prada sunglasses</a> <a href="http://www.coypon.com/new-balance-996-new-skos">new balance 996 new</a> <a href="http://www.lottopurchase.com/elite-c.j.-prosise-fadeaway-fashion-jersey-seattle-seahawks-22-steel-blue-green-nflg">elite c.j. prosise fadeaway fashion jersey seattle seahawks 22 steel blue green</a>
antarlor http://www.antarlor.com/
یکشنبه 20 آبان 1397 05:17 ب.ظ
<a href="http://www.wekoreanz.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.introtechint.com/purple-leather-coach-handbag-coacha">purple leather coach handbag</a> <a href="http://www.jugarcalle.com/adidas-springblade-pro-herre-sort-shoesa">adidas springblade pro herre sort</a> <a href="http://www.pvktechinfo.com/kasina-x-adidas-superstar-80s-skos">kasina x adidas superstar 80s</a> <a href="http://www.coldlakeroof.com/black-and-gold-salvatore-ferragamo-belt-beltr">black and gold salvatore ferragamo belt</a> <a href="http://www.thesignsledge.com/mackage-bria-down-coat-yelp-mackagea">mackage bria down coat yelp</a>
qubellinfo http://www.qubellinfo.com/
یکشنبه 20 آبان 1397 05:16 ب.ظ
<a href="http://www.crowleyarms.com/prada-shoes-winter-2015-pradab">prada shoes winter 2015</a> <a href="http://www.toptopprinter.com/mulberry-bayswater-tote-sale-outlet-mulberrya">mulberry bayswater tote sale outlet</a> <a href="http://www.tridenttrump.com/a-buon-mercato-adidas-damian-lillard-maschio-verde-sneakere">a buon mercato adidas damian lillard maschio verde</a> <a href="http://www.ceeditsesame.com/hermes-belt-new-design-hermesr">hermes belt new design</a> <a href="http://www.ritaburton.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.blanchardsvac.com/coach-tote-crossgrain-leather-jackets-coachc">coach tote crossgrain leather jackets</a>
boozewrestler http://www.boozewrestler.com/
یکشنبه 20 آبان 1397 05:16 ب.ظ
<a href="http://www.momandpopop.com/how-to-wear-burberry-scarf-scarfr">how to wear burberry scarf</a> <a href="http://www.artlaurey.com/hermes-140-scarf-hermesr">hermes 140 scarf</a> <a href="http://www.ochapan.com/prada-sunglasses-ombre-nike-pradae">prada sunglasses ombre nike</a> <a href="http://www.brooklyngay.com/yves-saint-laurent-tribute-platform-sandals-louboutinr">yves saint laurent tribute platform sandals</a> <a href="http://www.royphelps.com/mackage-bag-jeans-resales-mackaged">mackage bag jeans resales</a> <a href="http://www.agneaublanc.com/tory-burch-jelly-ballet-flats-toryburchr">tory burch jelly ballet flats</a>
euniscpa http://www.euniscpa.com/
یکشنبه 20 آبان 1397 05:15 ب.ظ
<a href="http://www.wekoreanz.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a> <a href="http://www.introtechint.com/mackage-jacket-discount-45-mackagee">mackage jacket discount 45</a> <a href="http://www.jugarcalle.com/north-face-vest-backcountry-warranty-northfacea">north face vest backcountry warranty</a> <a href="http://www.pvktechinfo.com/prada-waist-bag-pradar">prada waist bag</a> <a href="http://www.coldlakeroof.com/adidas-ace-17.3-fg-skos">adidas ace 17.3 fg</a> <a href="http://www.thesignsledge.com/elite-ryan-carrethers-jersey-san-diego-chargers-92-road-white-nfld">elite ryan carrethers jersey san diego chargers 92 road white</a>
sftfinance http://www.sftfinance.com/
شنبه 19 آبان 1397 05:57 ق.ظ
<a href="http://www.stevenrobins.com/jordan-12-future-red-sneakerc">jordan 12 future red</a> <a href="http://www.transgloball.com/nike-free-run-4.0-navy-blue-dragon-shoese">nike free run 4.0 navy blue dragon</a> <a href="http://www.wsphotel.com/ray-ban-aviator-pilot-model-3025-sunglassesr">ray ban aviator pilot model 3025</a> <a href="http://www.hispanolab.com/ralph-lauren-white-poplin-shirt-polof">ralph lauren white poplin shirt</a> <a href="http://www.peoplesbit.com/oakley-active-prescription-glasses-sunglassesr">oakley active prescription glasses</a> <a href="http://www.redrockrose.com/hermes-printed-enamel-bracelet-jewelryr">hermes printed enamel bracelet</a>
cheljm http://www.cheljm.com/
شنبه 19 آبان 1397 05:56 ق.ظ
<a href="http://www.amglawgroup.com/nike-air-max-thea-leather-beige-skos">nike air max thea leather beige</a> <a href="http://www.virginiaflyin.com/for-sale-hermes-belt-beltr">for sale hermes belt</a> <a href="http://www.bandbwhitby.com/mackage-satchel-luggage-pro-mackagea">mackage satchel luggage pro</a> <a href="http://www.tntkibris.com/nike-shox-mens-2015-skow">nike shox mens 2015</a> <a href="http://www.duponttesoro.com/miami-dolphins-22-jamar-taylor-nike-white-elite-jersey-nfld">miami dolphins 22 jamar taylor nike white elite jersey</a> <a href="http://www.fotobodascr.com/sacramento-kings-sleeve-jersey-nflr">sacramento kings sleeve jersey</a>
tridenttrump http://www.tridenttrump.com/
شنبه 19 آبان 1397 04:30 ق.ظ
<a href="http://www.dragongateusa.com/2016-jordan-eclipse-skou">2016 jordan eclipse</a> <a href="http://www.tarabzouni.com/purple-gold-womens-nike-dunk-high-shoes-shoesa">purple gold womens nike dunk high shoes</a> <a href="http://www.aurelmar.com/philadelphia-eagles-bobble-hat-uk-hatr">philadelphia eagles bobble hat uk</a> <a href="http://www.rivacover.com/roshe-run-black-black-sail-trainersa">roshe run black black sail</a> <a href="http://www.annanilsen.com/under-armour-clutchfit-drive-elite-24-for-sale-denver-skoe">under armour clutchfit drive elite 24 for sale denver</a> <a href="http://www.fhomestudio.com/orange-black-mens-adidas-copa-mundial-soccer-shoes-skoc">orange black mens adidas copa mundial soccer shoes</a>
pikapnsk http://www.pikapnsk.com/
شنبه 19 آبان 1397 04:29 ق.ظ
<a href="http://www.diarso.com/mennns-nike-air-max-90-hvit-shoesn">mennns nike air max 90 hvit</a> <a href="http://www.swellvelo.com/armani-tie-sale-tier">armani tie sale</a> <a href="http://www.proyectosuraj.com/polo-reversible-scarf-scarfr">polo reversible scarf</a> <a href="http://www.geoffglisson.com/nobis-cindy-sale-nobisr">nobis cindy sale</a> <a href="http://www.madamevelvet.com/red-blue-mens-nike-free-run-5-shoes-trainersa">red blue mens nike free run 5 shoes</a> <a href="http://www.zinoviaenache.com/links-of-london-friendship-grey-braceletlinks-of-london-shopslowest-price-jewelryr">links of london friendship grey braceletlinks of london shopslowest price</a>
belronctx http://www.belronctx.com/
شنبه 19 آبان 1397 04:29 ق.ظ
<a href="http://www.pepinmystep.com/dolce-and-gabbana-skinny-tie-tier">dolce and gabbana skinny tie</a> <a href="http://www.burayagidin.com/burberry-house-check-wool-square-scarf-scarfr">burberry house check wool square scarf</a> <a href="http://www.wearechicanos.com/nobis-yatesy-navy-nobisr">nobis yatesy navy</a> <a href="http://www.oceantent.com/lebron-13-doernbecher-cheap-trainersa">lebron 13 doernbecher cheap</a> <a href="http://www.mymascensores.com/bvlgari-sun-necklace-jewelryr">bvlgari sun necklace</a> <a href="http://www.mbejobs.com/nike-air-max-tn-ultra-2017-tickets-sneakerf">nike air max tn ultra 2017 tickets</a>
christinabox http://www.christinabox.com/
شنبه 19 آبان 1397 04:29 ق.ظ
<a href="http://www.dragongateusa.com/burberry-plaid-infinity-scarf-scarfr">burberry plaid infinity scarf</a> <a href="http://www.tarabzouni.com/knitted-newborn-baby-boy-hats-nyc-time-hate">knitted newborn baby boy hats nyc time</a> <a href="http://www.aurelmar.com/nike-air-max-tavas-mens-trainers-skox">nike air max tavas mens trainers</a> <a href="http://www.rivacover.com/air-jordan-11-xi-retro-low-womens-white-citrus-shoesb">air jordan 11 xi retro low womens white citrus</a> <a href="http://www.annanilsen.com/kobe-10-woman-pink-black-runningb">kobe 10 woman pink black</a> <a href="http://www.fhomestudio.com/ugg-bailey-boots-grey-uggsr">ugg bailey boots grey</a>
printonlypros http://www.printonlypros.com/
جمعه 18 آبان 1397 03:47 ب.ظ
<a href="http://www.divasdelface.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.whitegayshop.com/nike-air-flight-89-black-zen-grey-kitchen-runninga">nike air flight 89 black zen grey kitchen</a> <a href="http://www.beautyestyle.com/ray-ban-aviator-flip-out-rb3460-sunglassesr">ray ban aviator flip out rb3460</a> <a href="http://www.safeonproject.com/reebok-gl-6000-white-shoesv">reebok gl 6000 white</a> <a href="http://www.gagnetoo.com/nike-flyknit-racer-multicolor-2016-skow">nike flyknit racer multicolor 2016</a> <a href="http://www.epiuenergia.com/mackage-jacket-with-fur-mackager">mackage jacket with fur</a>
mondirco http://www.mondirco.com/
جمعه 18 آبان 1397 03:47 ب.ظ
<a href="http://www.akncmusic.com/womens-maroon-adidas-gazelle-skox">womens maroon adidas gazelle</a> <a href="http://www.ceespeters.com/nike-hypershift-mens-grey-blue-skoc">nike hypershift mens grey blue</a> <a href="http://www.perrymarhsall.com/nike-flyknit-racer-mens-ties-skob">nike flyknit racer mens ties</a> <a href="http://www.lavantafilm.com/adidas-superstar-2-light-blau-shoesv">adidas superstar 2 light blau</a> <a href="http://www.genevacollins.com/adidas-superstar-schuh-rainbow-glitter-runninga">adidas superstar schuh rainbow glitter</a> <a href="http://www.resekipman.com/ray-ban-aviator-lenses-sunglassesr">ray ban aviator lenses</a>
tlclease http://www.tlclease.com/
جمعه 18 آبان 1397 03:46 ب.ظ
<a href="http://www.willymunoz.com/coach-wallet-snakeskin-coachr">coach wallet snakeskin</a> <a href="http://www.seemeonweb.com/elite-stephon-gilmore-jersey-buffalo-bills-24-lights-out-black-nfle">elite stephon gilmore jersey buffalo bills 24 lights out black</a> <a href="http://www.clojuregames.com/sono-meglio-le-adidas-superstar-o-le-stan-smith-sportsb">sono meglio le adidas superstar o le stan smith</a> <a href="http://www.threeoaksmi.com/nike-air-max-2017-kpu-ii-red-silver-trainerse">nike air max 2017 kpu ii red silver</a>
enjoysanta http://www.enjoysanta.com/
جمعه 18 آبان 1397 03:46 ب.ظ
<a href="http://www.bisbeegrille.com/mens-air-max-95-sneakers-footc">mens air max 95 sneakers</a> <a href="http://www.floozyspeak.com/adidas-tubular-woven-skox">adidas tubular woven</a> <a href="http://www.gregnovak.com/kobe-10-all-black-kobe-11-sportsd">kobe 10 all black kobe 11</a> <a href="http://www.tubomet.com/red-metallic-coach-purse-coachr">red metallic coach purse</a> <a href="http://www.checkmyprices.com/elite-customized-youth-jersey-cincinnati-bengals-road-white-nflb">elite customized youth jersey cincinnati bengals road white</a> <a href="http://www.jonvietor.com/nike-free-7.0-dam%C3%A4nner-gelb-sportsb">nike free 7.0 dam盲nner gelb</a>
blogdalata http://www.blogdalata.com/
جمعه 18 آبان 1397 12:02 ب.ظ
<a href="http://www.leodinhdesign.com/nike-flyknit-roshe-run-yellow-swoosh-green-skoc">nike flyknit roshe run yellow swoosh green</a> <a href="http://www.preloxlady.com/jimmy-butler-jersey-australia-nflc">jimmy butler jersey australia</a> <a href="http://www.gilbertgafah.com/elite-charles-tillman-jersey-chicago-bears-33-lights-out-black-nflf">elite charles tillman jersey chicago bears 33 lights out black</a> <a href="http://www.visualjobads.com/nike-arizona-cardinals-26-chris-wells-black-limited-jersey-nfla">nike arizona cardinals 26 chris wells black limited jersey</a> <a href="http://www.nhealthtips.com/nike-foamposite-burgundy-skox">nike foamposite burgundy</a> <a href="http://www.jishnuguha.com/oakley-sunglasses-dealers-price-sunglassesd">oakley sunglasses dealers price</a>
[url=http://www.checkupmental.com/]checkupmental[/url]
جمعه 18 آبان 1397 12:02 ب.ظ
<a href="http://www.festivalstayz.com/mulberry-roxanne-tote-bag-nz-mulberryb">mulberry roxanne tote bag nz</a> <a href="http://www.iediagx.com/air-max-2017-coral-black-mold-trainersd">air max 2017 coral black mold</a> <a href="http://www.maracamp.com/best-canada-goose-womens-parka-canadagooser">best canada goose womens parka</a> <a href="http://www.sunqianwen.com/burberry-scarf-lowest-price-bike-scarfa">burberry scarf lowest price bike</a> <a href="http://www.aksumat.com/prada-sunglasses-broken-love-pradad">prada sunglasses broken love</a> <a href="http://www.chainoffshore.com/air-jordan-1-size-8-skor">air jordan 1 size 8</a>
[url=http://www.myfaccia.com/]myfaccia[/url]
پنجشنبه 17 آبان 1397 03:46 ب.ظ
<a href="http://www.beledimuebles.com/mackage-jacket-retailer-york-mackageb">mackage jacket retailer york</a> <a href="http://www.blackpointcpk.com/tory-burch-last-season-boots-toryburchr">tory burch last season boots</a> <a href="http://www.bikajewels.com/orange-purple-mens-nike-free-4.0-v3-shoes-runningc">orange purple mens nike free 4.0 v3 shoes</a> <a href="http://www.noumetpatrice.com/mackage-winter-jacket-review-mackager">mackage winter jacket review</a> <a href="http://www.cameroncurran.com/michael-kors-jet-set-satchel-shoulder-bag-black-mkb">michael kors jet set satchel shoulder bag black</a> <a href="http://www.ninahblog.com/moncler-mens-jacket-with-fur-hood-monclerr">moncler mens jacket with fur hood</a>
habeshalife http://www.habeshalife.com/
پنجشنبه 17 آبان 1397 03:46 ب.ظ
<a href="http://www.stevenrobins.com/is-burberry-scarf-worth-it-scarfr">is burberry scarf worth it</a> <a href="http://www.transgloball.com/hermes-kelly-vs-birkin-hermesr">hermes kelly vs birkin</a> <a href="http://www.wsphotel.com/prada-tote-tessuto-impermeabile-pradaa">prada tote tessuto impermeabile</a> <a href="http://www.hispanolab.com/christian-louboutin-wedges-price-nz-louboutind">christian louboutin wedges price nz</a> <a href="http://www.peoplesbit.com/mackage-romane-jacket-menu-mackagef">mackage romane jacket menu</a> <a href="http://www.redrockrose.com/tory-burch-gold-chain-bag-toryburchr">tory burch gold chain bag</a>
beehappypress http://www.beehappypress.com/
پنجشنبه 17 آبان 1397 03:45 ب.ظ
<a href="http://www.dazzlle.com/mackage-bag-jeans-and-blazer-mackaged">mackage bag jeans and blazer</a> <a href="http://www.fitwizhawaii.com/dark-brown-tory-burch-boots-toryburchr">dark brown tory burch boots</a> <a href="http://www.lojandreia.com/nike-air-max-1-essential-white-black-gamma-orange-runningf">nike air max 1 essential white black gamma orange</a> <a href="http://www.robinliz.com/mackage-lambskin-leather-jacket-mackager">mackage lambskin leather jacket</a> <a href="http://www.tracyrn.com/michael-kors-backpack-kelsey-on-mke">michael kors backpack kelsey on</a> <a href="http://www.primehostinc.com/moncler-ski-jackets-for-sale-brisbane-monclerb">moncler ski jackets for sale brisbane</a>
weddshots http://www.weddshots.com/
سه شنبه 15 آبان 1397 03:43 ب.ظ
<a href="http://www.leodinhdesign.com/ugg-classic-tall-ii-women-s-day-uggsa">ugg classic tall ii women s day</a> <a href="http://www.preloxlady.com/moncler-vest-mens-monclerr">moncler vest mens</a> <a href="http://www.gilbertgafah.com/nike-air-max-one-2017-skou">nike air max one 2017</a> <a href="http://www.visualjobads.com/hermes-kelly-belt-hermesg">hermes kelly belt</a> <a href="http://www.nhealthtips.com/supra-skytop-yellow-sportsf">supra skytop yellow</a> <a href="http://www.jishnuguha.com/coach-purse-dimensions-2017-coachc">coach purse dimensions 2017</a>
balloonpunkt http://www.balloonpunkt.com/
سه شنبه 15 آبان 1397 03:43 ب.ظ
<a href="http://www.leodinhdesign.com/adidas-climacool-ride-vi-green-pink-sneakerb">adidas climacool ride vi green pink</a> <a href="http://www.preloxlady.com/nike-kaishi-run-print-femme-skow">nike kaishi run print femme</a> <a href="http://www.gilbertgafah.com/hermes-real-vs-fake-belt-hermesr">hermes real vs fake belt</a> <a href="http://www.visualjobads.com/nike-air-max-93-blue-graphite-skot">nike air max 93 blue graphite</a> <a href="http://www.nhealthtips.com/christian-louboutin-loafers-spiked-louboutinr">christian louboutin loafers spiked</a> <a href="http://www.jishnuguha.com/nike-roshe-run-yeezy-rick-ross-sneakerc">nike roshe run yeezy rick ross</a>
sateambeast http://www.sateambeast.com/
سه شنبه 15 آبان 1397 03:43 ب.ظ
<a href="http://www.milliemummery.com/coach-holiday-matching-stud-large-ivory-multi-satchels-coache">coach holiday matching stud large ivory multi satchels</a> <a href="http://www.rwmconnects.com/nobis-coat-jeans-true-nobisa">nobis coat jeans true</a> <a href="http://www.loydartist.com/ralph-lauren-snowflake-sweater-mens-polor">ralph lauren snowflake sweater mens</a> <a href="http://www.sucularmotor.com/elite-shannon-sharpe-jersey-denver-broncos-84-super-bowl-xlviii-road-white-nfla">elite shannon sharpe jersey denver broncos 84 super bowl xlviii road white</a> <a href="http://www.newworkmatrix.com/north-face-mountain-light-insulated-jacket-northfacer">north face mountain light insulated jacket</a> <a href="http://www.watfashion.com/hermes-quintessence-scarf-scarfe">hermes quintessence scarf</a>
steamfestnz http://www.steamfestnz.com/
سه شنبه 15 آبان 1397 01:43 ب.ظ
<a href="http://www.vaccinebuynet.com/mulberry-alexa-travel-day-bag-near-me-mulberrya">mulberry alexa travel day bag near me</a> <a href="http://www.sabiscareer.com/womens-asics-gel-kayano-21-grey-sneakerc">womens asics gel kayano 21 grey</a> <a href="http://www.chipcolley.com/vintage-hermes-h-belt-hermesr">vintage hermes h belt</a> <a href="http://www.kellyalberto.com/nike-air-force-1-puerto-rico-sko-shoesv">nike air force 1 puerto rico sko</a> <a href="http://www.lubimochka.com/coach-nomad-hobo-bag-oxblood-collection-coacha">coach nomad hobo bag oxblood collection</a> <a href="http://www.foradocasulo.com/kobe-11-box-nike-bag-shoesc">kobe 11 box nike bag</a>
fintecsales http://www.fintecsales.com/
سه شنبه 15 آبان 1397 01:43 ب.ظ
<a href="http://www.truenthusiast.com/silver-mens-nike-free-3.0-shoesa">silver mens nike free 3.0</a> <a href="http://www.nrthofhere.com/ray-ban-wayfarer-black-and-gold-sunglassesr">ray ban wayfarer black and gold</a> <a href="http://www.ksjfifgmif.com/ralph-lauren-shirts-online-australia-for-sale-polob">ralph lauren shirts online australia for sale</a> <a href="http://www.gbwpvqyg.com/ray-ban-rb4177-polarized-sunglassesr">ray ban rb4177 polarized</a> <a href="http://www.alannacaldas.com/links-of-london-earrings-over-me-sterling-silverlinks-of-london-sweetieoutlet-seller-2017-jewelryr">links of london earrings over me sterling silverlinks of london sweetieoutlet seller 2017</a> <a href="http://www.lmbaidu.com/nike-lebron-14-gold-pink-shoesv">nike lebron 14 gold pink</a>
nollerlincoln http://www.nollerlincoln.com/
سه شنبه 15 آبان 1397 09:57 ق.ظ
<a href="http://www.omegaspark.com/burberry-scarf-canada-sale-za-scarfa">burberry scarf canada sale za</a> <a href="http://www.bitcashgram.com/nike-flyknit-lunar-mens-skot">nike flyknit lunar mens</a> <a href="http://www.atemspende.com/burberry-scarf-yellow-lights-scarff">burberry scarf yellow lights</a> <a href="http://www.yogadesfemmes.com/nobis-vest-template-schedule-nobisa">nobis vest template schedule</a> <a href="http://www.forautoquotes.com/moncler-coat-navy-monclerr">moncler coat navy</a> <a href="http://www.realcoolclub.com/nike-tanjun-royal-skou">nike tanjun royal</a>
govolsrealtor http://www.govolsrealtor.com/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

پردازش ابری

ثبت سفارش تایپ و ترجمه Online User

IranSkin go Up

قالب میهن بلاگ تقویم جلالی

نرم افزار سیستم همکاری در فروش